Voortgang werkzaamheden Vinkenplein


De komende maanden wordt er gewerkt op en om het Vinkenplein, ter voorbereiding op de bouw van een nieuw pand aan het plein.

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Hieronder treft u een overzicht van de stand van zaken. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de pagina over het Vinkenplein.

Parkeren

In week 47 worden de extra parkeerplaatsen aan de zuidkant van het plein (Nachtegaallaan) aangelegd.

Kabels en leidingen

Het verleggen van kabels en leidingen ligt op schema. Om de kabels en leidingen onder de weg door te kunnen leggen, worden de komende weken holle buizen in de grond geplaatst. Dit gebeurt op drie locaties: oversteek vanaf plein naar Kwinkelier, oversteek vanaf plein naar ING, oversteek over het westelijke deel van de Nachtegaallaan. Om de buizen aan te leggen zal er tijdelijk één rijbaan over korte afstand afgesloten worden.

Sloop voormalig ING pand later

De sloop van het pand aan de Vinkenlaan stond gepland voor november. Het verwijderen van aansluitingen van gas, water en elektra duurde langer dan verwacht. De sloop zou in december kunnen starten, maar om de winkeliers niet extra tot last te zijn in de feestmaand, is besloten om de sloop in de derde week van januari te starten. De sloop zal 2 tot 3 weken duren.