Voorlopig ontwerp Vinkenplein


Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp van de inrichting van het Vinkenplein op 16 oktober 2018 vastgesteld.

Dit ontwerp is onder leiding van de werkgroep, in nauwe samenwerking met een landschapsarchitect, tot stand gekomen. Het voorlopig ontwerp is breed gepresenteerd door de werkgroep op 20 december 2016 in het voormalige ING kantoor.

De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het definitieve ontwerp.