Maandag 12 maart parkeerterrein Vinkenplein afgesloten


In verband met werkzaamheden voor het nieuwe Vinkenplein.

Die dag laat de gemeente De Bilt 10 bomen op het Vinkenplein rooien, voornamelijk aan de kant van het voormalige ING-gebouw.
De bomen moeten wijken voor de aanleg van nieuwe kabels, leidingen en een nieuw riool en voor de bouw van een horecapaviljoen op de hoek met de Nachtegaallaan. Het parkeerterrein zal die dag zijn afgesloten.

De werkzaamheden vinden op de maandag plaats omdat er dan minder winkelend publiek komt. Voor 5 van de 10 bomen is een kapvergunning aangevraagd en verleend. De overige 5 bomen betreffen kleinere bomen die vergunningsvrij zijn. De bomen rond de twee kiosken aan de zuidzijde blijven staan. Bij de inrichting van het nieuwe Vinkenplein worden nieuwe bomen geplant.
Gecombineerd met de werkzaamheden wordt ook een verontreiniging in de bodem opgelost, veroorzaakt door een vroegere chemische wasserij op de Vinkenlaan. De saneringswerkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Vinkenlaan tegenover nummer 23 en de parkeerplaats en bestaan uit het injecteren van de bodem met hulpstoffen die de verontreiniging afbreken tot onschadelijke verbindingen.

Parkeerplaats driehoek

Op de onverharde, tijdelijke parkeerplaats op de zogenaamde driehoek bij de rotonde worden voorafgaande aan de werkzaamheden extra parkeerplaatsen aangelegd. De nieuwe, verharde inrichting van de driehoekparkeerplaats start medio maart. In totaal komen hier ca. 140 parkeerplaatsen inclusief enkele plekken voor mindervaliden. Ter vergelijking: het huidige Vinkenplein omvat ca. 90 parkeerplaatsen.