Koopovereenkomst grasveld bij De Kwinkelier ondertekend


Op 29 mei jl. hebben de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier de koopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van het grasveld naast De Kwinkelier.

Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing en herontwikkeling van het winkelcentrum in Bilthoven.

De afgelopen maanden hebben de gemeente en de eigenaar van De Kwinkelier uitvoerig gesproken over de gewenste structuur en vernieuwing van De Kwinkelier. Een ontwikkeling die hard nodig is om van Bilthoven weer een aantrekkelijk winkelgebied te maken en daarmee het hele centrum van Bilthoven te versterken. Met de verkoop van het grasveld is een goede loopverbinding tussen de Julianalaan en de Kwinkelier verzekerd.

Wethouder Hans Mieras: “We sluiten een periode van intensieve onderhandelingen af. Het is heel goed dat we nu vooruit kunnen kijken en dat er doorgepakt kan worden met de vernieuwing van De Kwinkelier.”

Gefaseerde aanpak

Eerder liet het college van de gemeente De Bilt al weten bereid te zijn, de gemeentegrond in delen te willen verkopen. Uiteindelijk is er voor gekozen om de overeenkomst voor het gehele perceel te sluiten, maar de grond in twee delen voorwaardelijk te leveren. Daarmee is aan belangrijke voorwaarden van zowel de Gemeente, als van de eigenaar voldaan.
Jan van Triest, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Kwinkelier: “Wij zijn verheugd dat er nu uiteindelijk een akkoord tussen partijen tot stand is gekomen, waarmee realisatie van de vernieuwing op de Kwinkelier veel dichterbij is gekomen. Hiermee is ons vertrouwen in het proces enigszins hersteld, maar het belang van de ondernemers is en blijft zichtbare vooruitgang!”
Met de grondverkoop is er duidelijkheid over de toekomstige structuur van de Kwinkelier en daarmee over de inrichting van het plein. Afgesproken is dat het tweede deel van het grasveld, dat vooral van belang is om een goede aansluiting van De Kwinkelier op de Julianalaan te realiseren, geleverd wordt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zodra de ruimtelijke procedures doorlopen zijn, gaat de eigenaar van start met de nieuwbouw van enkele bestaande panden gelegen aan het grote plein op De Kwinkelier. Vervolgens zullen de andere fasen van de vernieuwing uitgevoerd worden.

Daarnaast heeft de eigenaar het streven uitgesproken om pas te starten met de bouw van enkele nieuwe winkels en woningen in de richting van de Julianalaan, als de Kwinkelier grotendeels is gerenoveerd. Afgesproken is dat het parkeren onder De Kwinkelier de komende jaren gratis blijft.

De eigenaar: “We zijn heel blij dat we deze belangrijke stap voor de Kwinkelier in samenwerking met het College hebben kunnen zetten. De hierdoor verzekerde verbinding tussen de Kwinkelier en de Julianalaan is goed voor de ondernemers op de Kwinkelier en zeker óók voor de rest van Bilthoven.”

Proces

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de eerste fase is in behandeling bij de gemeente. Omdat het plan op een klein onderdeel niet past binnen het bestemmingsplan, moet de gemeenteraad hier een besluit over nemen. Als de gemeenteraad akkoord is, wordt de vergunning ter inzage gelegd en vervolgens verleend. Daarna kan de eigenaar daadwerkelijk starten met de bouwwerkzaamheden van De Kwinkelier.

Onderdeel van de afspraken tussen de gemeente en de eigenaar is een convenant met bepalingen over de visie, de communicatie met belanghebbenden, de overlegstructuur met de Huurdersbelangenvereniging en de doorlooptijd van het ontwikkelingsproces.

Ontwikkeling centrum

De aanpak van winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven, maakt onderdeel uit van de modernisering van het gehele centrumgebied. Er is behoefte aan een passend voorzieningenaanbod, waarvoor verschillende ontwikkelingen en vernieuwingen van winkels en horeca worden gerealiseerd. De bereikbaarheid en veiligheid zijn verbeterd met de komst van twee onderdoorgangen bij het station en de kwaliteit van de openbare ruimte krijgt een stevige impuls. De gemeente De Bilt werkt hierin met verschillende partners samen.

Peter Dapper, voorzitter van de Ondernemersvereniging Julianalaan: “Wij zijn heel blij dat met de grondverkoop de aansluiting van de Julianalaan op de Kwinkelier en haar parkeergarage nu eindelijk is verzekerd. Maar wij blijven bezorgd over de uitvoering van alle centrum plannen en het aanbod van publieke parkeerplaatsen binnen het centrum.”