Bouwplan vernieuwing eerste deel Kwinkelier ter inzage


De gemeenteraad heeft aangegeven geen bedenkingen te hebben ten aanzien van de (ver)bouwplannen van de eerste fase.

Daarmee is de modernisering van winkelcentrum De Kwinkelier weer een stap dichterbij. De vernieuwing is hard nodig is om van Bilthoven weer een aantrekkelijk winkelgebied te maken en daarmee het hele centrum van Bilthoven te versterken. Al eerder heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de eigenaar voor de verkoop van het grasveld naast De Kwinkelier, waardoor het mogelijk wordt om het plein in het winkelcentrum aan te passen en een goede verbinding te realiseren met de Julianalaan.

Voor de eerste fase, waarin er een nieuw supermarktpand aan het plein komt en enkele nieuwe winkelruimtes, heeft de eigenaar een bouwplan ingediend. Een deel van de gewenste supermarkt  past niet binnen het huidige bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 29 juni 2017 aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan. Het college is daarom voornemens om de benodigde omgevingsvergunning voor dit plan te verlenen.

Het bouwplan voor de eerste fase ligt sinds 3 augustus tot en met 13 september 2017 ter inzage. U kunt het plan alleen op afspraak inzien op het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via de website.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, reageren op dit voornemen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt (Postbus 300, 3720 AH Bilthoven).