Bomen Kwinkelier op nieuw tijdelijk parkeerterrein Driehoek


Begin deze week zijn een aantal bomen van het grasveld naast De Kwinkelier, verplaatst naar het nog aan te leggen nieuwe parkeerterrein op de Driehoek.

De bomen moesten verwijderd worden van het grasveld omdat die plek begin volgend jaar onderdeel uit gaat maken van het bouwterrein voor De Kwinkelier. Aan de andere kant van het centrum, op de Driehoek (gebied tussen spoor, Soestdijkseweg Zuid en Emmaplein) wil het college een tijdelijk parkeerterrein aanleggen en dat met groen aankleden. Door het verplaatsen van de bomen worden twee vliegen in een klap geslagen.

Wethouder Mieras nam een kijkje bij het uitgraven van de bomen en het transport. “Het is fijn om hier te staan en te zien dat er veel gebeurd in het centrum. Er wordt gewerkt op het Vinkenplein, de sloop van een deel van De Kwinkelier is in volle gang en binnenkort komen er dus tijdelijk extra parkeerplaatsen bij op de Driehoek.”

De Kwinkelier

In 2018 start de eigenaar van De Kwinkelier met het eerste deel van de nieuwbouw op De Kwinkelier. In deze fase komen er een nieuw supermarktpand en enkele nieuwe winkelruimtes aan het plein. Om dit mogelijk te maken wordt nu aan de zijde van het grasveld een deel van de panden gesloopt. Aansluitend worden ook de andere delen van De Kwinkelier aangepakt.

Tijdelijk parkeerterrein

Als onderdeel van de gehele ontwikkeling van het centrum van Bilthoven, zou op het braakliggende terrein bij het station, bebouwing (woningen en winkels) komen. Ontwikkelaars konden hier eind 2015 voorstellen voor indienen. In het voorjaar van 2017 heeft het college besloten deze ontwikkeling aan te houden omdat nog niet goed in te schatten is, wat het effect van deze ontwikkeling zal zijn op de rest van de ontwikkelingen in het centrum. De afgelopen maanden is het terrein beperkt opengesteld voor parkeren. Het college is nu voornemens om de grond (die nog deels in handen is van NS) te verwerven en het terrein als volwaardig parkeerterrein in te richten. Op welke termijn dit kan plaatsvinden, is nog niet aan te geven, maar de verwachting is dat het nieuwe terrein in het voorjaar in gebruik genomen kan worden.