Nieuws

Maandag 12 maart parkeerterrein Vinkenplein afgesloten

In verband met werkzaamheden voor het nieuwe Vinkenplein.

Doorbraak Kwinkelier: start bouw en komst 2e supermarkt

Startsein bouw tweede fase winkelcentrum gegeven op zaterdag 10 maart.

Klankbordgroep Centrum Bilthoven opgeheven

Na 10 jaar beÃĢindigt de klankbordgroep haar activiteiten.

Bomen Kwinkelier op nieuw tijdelijk parkeerterrein Driehoek

Begin deze week zijn een aantal bomen van het grasveld naast De Kwinkelier, verplaatst naar het nog aan te leggen nieuwe parkeerterrein op de...

Voortgang werkzaamheden Vinkenplein

De komende maanden wordt er gewerkt op en om het Vinkenplein, ter voorbereiding op de bouw van een nieuw pand aan het plein.

Voorbereidende werkzaamheden Vinkenplein

Vanaf november wordt gewerkt op en om het Vinkenplein. Daarmee gaat de vernieuwing van het plein van start.

Bouwplan vernieuwing eerste deel Kwinkelier ter inzage

De gemeenteraad heeft aangegeven geen bedenkingen te hebben ten aanzien van de (ver)bouwplannen van de eerste fase.

Koopovereenkomst grasveld bij De Kwinkelier ondertekend

Op 29 mei jl. hebben de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier de koopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van het grasveld naast De...

Belangrijk besluit doorontwikkeling De Kwinkelier

Het college is bereid een deel van de grond naast De Kwinkelier te verkopen om de uitbreiding en vernieuwing van De Kwinkelier mogelijk te maken.

Gemeente neemt nieuw besluit over monumentenstatus Julianacomplex

In 2016 heeft de gemeente De Bilt de bezwaren van de VvE Julianaflat II tegen het afwijzen van het Julianacomplex als monument, ongegrond verklaard.