Nieuws

Bouwplan vernieuwing eerste deel Kwinkelier ter inzage

De gemeenteraad heeft aangegeven geen bedenkingen te hebben ten aanzien van de (ver)bouwplannen van de eerste fase.

Koopovereenkomst grasveld bij De Kwinkelier ondertekend

Op 29 mei jl. hebben de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier de koopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van het grasveld naast De...

Belangrijk besluit doorontwikkeling De Kwinkelier

Het college is bereid een deel van de grond naast De Kwinkelier te verkopen om de uitbreiding en vernieuwing van De Kwinkelier mogelijk te maken.

Gemeente neemt nieuw besluit over monumentenstatus Julianacomplex

In 2016 heeft de gemeente De Bilt de bezwaren van de VvE Julianaflat II tegen het afwijzen van het Julianacomplex als monument, ongegrond verklaard.

Presentatie voorlopig ontwerp Vinkenplein

De werkgroep presenteerde samen met de gemeente en ontwerpbureau Okra het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Vinkenplein.

Inloopavond inrichting Vinkenplein op 20 december

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen en een reactie te geven.

Volop aan de slag met plan voor inrichting Vinkenplein

Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke groepen werkt de gemeente aan het plan voor de inrichting van het toekomstige Vinkenplein.

Herinrichting P+R terrein

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van de stationsomgeving in Bilthoven. Het laatste deel dat nog aangepakt moet worden is het P+R...

Burgerinitiatief waardevolle bijdrage voor aanpak centrum

Op 3 juli 2015 heeft de klankbordgroep voor het centrum de ‘Structuurschets Bilthoven Centrum Oost’ aangeboden. Met resultaat!

Onthulling plaquette Tunnellied en QR codes

Kinderen vertellen over hun eigen ontwerp op station Bilthoven via QR code.