Emmaplein - Vinkenplein

In het nieuwe centrum van Bilthoven gaan gezelligheid en een gevoel van luxe hand in hand. Een deel van het centrum is al opgeknapt en geeft een goed beeld van waar het heen gaat. Samen met ontwikkelaars, ondernemers en in overleg met inwoners worden de komende jaren op een aantal belangrijke punten in het centrum nieuwe horeca, winkels en woningen gerealiseerd.

Maandag 12 maart is het parkeerterrein afgesloten voor diverse werkzaamheden

Die dag laat de gemeente De Bilt 10 bomen op het Vinkenplein rooien, voornamelijk aan de kant van het voormalige ING-gebouw. De bomen moeten wijken voor de aanleg van nieuwe kabels, leidingen en een nieuw riool en voor de bouw van een horecapaviljoen op de hoek met de Nachtegaallaan. Het parkeerterrein zal die dag zijn afgesloten.

De werkzaamheden vinden op de maandag plaats omdat er dan minder winkelend publiek komt. Voor 5 van de 10 bomen is een kapvergunning aangevraagd en verleend. De overige 5 bomen betreffen kleinere bomen die vergunningsvrij zijn. De bomen rond de twee kiosken aan de zuidzijde blijven staan. Bij de inrichting van het nieuwe Vinkenplein worden nieuwe bomen geplant.

Gecombineerd met de werkzaamheden wordt ook een verontreiniging in de bodem opgelost, veroorzaakt door een vroegere chemische wasserij op de Vinkenlaan. De saneringswerkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Vinkenlaan tegenover nummer 23 en de parkeerplaats en bestaan uit het injecteren van de bodem met hulpstoffen die de verontreiniging afbreken tot onschadelijke verbindingen.

Parkeerplaats driehoek


Op de onverharde, tijdelijke parkeerplaats op de zogenaamde driehoek bij de rotonde worden voorafgaande aan de werkzaamheden extra parkeerplaatsen aangelegd. De nieuwe, verharde inrichting van de driehoekparkeerplaats start medio maart. In totaal komen hier ca. 140 parkeerplaatsen inclusief enkele plekken voor mindervaliden. Ter vergelijking: het huidige Vinkenplein omvat ca. 90 parkeerplaatsen.

Planning

Sloop voormalig ING pandJanuari 2018
Vervangen rioolStart januari 2018
Start bouw nieuw pandZomer 2018

Bereikbaarheid en parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn van de openbare ruimte niet toegankelijk en moet het verkeer omgeleid worden. Dit wordt tijdig met borden op de locatie aangegeven. Woningen en winkels blijven te allen tijde bereikbaar. De parkeerplaatsen naast het voormalige ING zijn definitief komen te vervallen. Ter compensatie zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd op en om het plein. De inrit van het plein is verplaatst naar de Melchiorlaan en de uitgang is aan de zijde van de Nachtegaallaan. Er kan maar in 1 richting over het plein gereden worden. Deze situatie blijft zo totdat het bouwterrein voor het nieuwe pand ingericht wordt. 

Contact

Heeft u vragen of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer Ewout Dekker via vinkenplein@debilt.nl.

 


De ‘Driehoek’, aan de zuidkant van het station, speelt als verbinding tussen station en centrumgebied een belangrijke rol bij de verbetering en ontwikkeling van het centrum van Bilthoven. 

Planning

Net voor de vakantieperiode (zomer 2017) heeft in het college van burgemeester en wethouders besluitvorming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de locatie aan het Emmaplein, De Driehoek.
Het college heeft besloten voorlopig niet verder te gaan met de eerdere plannen om een nieuw gebouw te ontwikkelen op deze plek. Dat betekent dat wij binnenkort het gebied tijdelijk gaan inrichten en dat er op een later moment, over enkele jaren, opnieuw gekeken zal gaan worden naar de mogelijkheid voor nieuwbouwplannen op De Driehoek.

Projectontwikkelaar Synchroon realiseert de komende jaren een nieuw pand aan het Vinkenplein (daar waar nu nog het voormalige ING gebouw staat). Het plan voorziet in horeca en winkels op de begane grond – aan het Vinkenplein en aan de Melchiorlaan – en daarboven circa 30 (huur-) appartementen. Onder het complex komt een parkeergarage voor de bewoners. Op het opnieuw in te richten plein wordt een horecapaviljoen gerealiseerd.      

Voor meer informatie: www.vinkenpleinbilthoven.nl. Als u belangstelling heeft in een koopwoning of een commerciële ruimte kunt u op deze website uw interesse kenbaar maken.

De parkeerfunctie van het Vinkenplein wordt in de toekomst grotendeels opgeheven. Daarvoor in de plaats komt er een dorpsplein met terrassen en open ruimtes met veel groen. Vanuit de klankbordgroep centrumplan is een speciale werkgroep opgericht die samen met het ontwerpbureau Okra uit Utrecht en de gemeente werkt aan het plan voor de nieuwe inrichting van het plein. In de werkgroep zijn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. De klankbordgroep zal in het proces advies uitbrengen aan de gemeente. Het college zal uiteindelijk over het definitieve ontwerp een besluit nemen. Op dinsdag 20 december 2016 heeft de werkgroep de eerste plannen gepresenteerd aan een breed publiek. Het ontwerp voor het plein moet gaan aansluiten bij de bestaande gebouwen om het plein, de nieuwbouw van Synchroon en de inrichting zoals die op de Julianalaan, het Emmaplein en de Nachtegaallaan al is gerealiseerd.

Planning

De ontwikkelaar verwacht in de zomer van 2018 te starten met het de bouw van het vastgoed aan het plein. Als het nieuwe pand is opgeleverd, wordt de openbare ruimte/het plein ingericht.  

 

 

Op de hoek Nachtegaallaan – Melchiorlaan is een nieuw pand gerealiseerd. De ontwikkelaar, VolkerWessels, heeft goed gekeken naar de behoefte, vanuit zowel ondernemers als bewoners, op deze locatie. Het gebouw kent meerdere functies die goed aansluiten bij de ambities voor het centrum. Onder andere de ING heeft onderdak gevonden in het pand en er is nog winkelruimte beschikbaar. Op de bovenliggende verdiepingen zijn appartementen gerealiseerd en onder het pand is een parkeerkelder aangelegd voor de bewoners van de appartementen. Het pand is in het voorjaar van 2016 opgeleverd.

 

Gerelateerde documenten