Emmaplein - Vinkenplein

In het nieuwe centrum van Bilthoven gaan gezelligheid en een gevoel van luxe hand in hand. Een deel van het centrum is al opgeknapt en geeft een goed beeld van waar het heen gaat. Samen met ontwikkelaars, ondernemers en in overleg met inwoners worden de komende jaren op een aantal belangrijke punten in het centrum nieuwe horeca, winkels en woningen gerealiseerd.

De ‘Driehoek’, aan de zuidkant van het station, speelt als verbinding tussen station en centrumgebied een belangrijke rol bij de verbetering en ontwikkeling van het centrum van Bilthoven. 

Planning

Net voor de vakantieperiode (zomer 2017) heeft in het college van burgemeester en wethouders besluitvorming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de locatie aan het Emmaplein, De Driehoek.
Het college heeft besloten voorlopig niet verder te gaan met de eerdere plannen om een nieuw gebouw te ontwikkelen op deze plek. Dat betekent dat wij binnenkort het gebied tijdelijk gaan inrichten en dat er op een later moment, over enkele jaren, opnieuw gekeken zal gaan worden naar de mogelijkheid voor nieuwbouwplannen op De Driehoek.

Projectontwikkelaar Synchroon realiseert de komende jaren een nieuw pand aan het Vinkenplein (daar waar nu nog het voormalige ING gebouw staat). Het plan voorziet in horeca en winkels op de begane grond – aan het Vinkenplein en aan de Melchiorlaan – en daarboven circa 30 (huur-) appartementen. Onder het complex komt een parkeergarage voor de bewoners. Op het opnieuw in te richten plein wordt een horecapaviljoen gerealiseerd.      

Voor meer informatie: www.vinkenpleinbilthoven.nl. Als u belangstelling heeft in een koopwoning of een commerciële ruimte kunt u op deze website uw interesse kenbaar maken.

De parkeerfunctie van het Vinkenplein wordt in de toekomst grotendeels opgeheven. Daarvoor in de plaats komt er een dorpsplein met terrassen en open ruimtes met veel groen. Vanuit de klankbordgroep centrumplan is een speciale werkgroep opgericht die samen met het ontwerpbureau Okra uit Utrecht en de gemeente werkt aan het plan voor de nieuwe inrichting van het plein. In de werkgroep zijn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. De klankbordgroep zal in het proces advies uitbrengen aan de gemeente. Het college zal uiteindelijk over het definitieve ontwerp een besluit nemen. Op dinsdag 20 december heeft de werkgroep de eerste plannen gepresenteerd aan een breed publiek. Het ontwerp voor het plein moet gaan aansluiten bij de bestaande gebouwen om het plein, de nieuwbouw van Synchroon en de inrichting zoals die op de Julianalaan, het Emmaplein en de Nachtegaallaan al is gerealiseerd.

Planning

De ontwikkelaar verwacht in het vierde kwartaal van 2017 te starten met het de bouw van het vastgoed aan het plein. De verwachting is dat dit in de zomer van 2018 wordt opgeleverd. Daarna wordt de openbare ruimte/het plein ingericht.  

 

 

Op de hoek Nachtegaallaan – Melchiorlaan is een nieuw pand gerealiseerd. De ontwikkelaar, VolkerWessels, heeft goed gekeken naar de behoefte, vanuit zowel ondernemers als bewoners, op deze locatie. Het gebouw kent meerdere functies die goed aansluiten bij de ambities voor het centrum. Onder andere de ING heeft onderdak gevonden in het pand en er is nog winkelruimte beschikbaar. Op de bovenliggende verdiepingen zijn appartementen gerealiseerd en onder het pand is een parkeerkelder aangelegd voor de bewoners van de appartementen. Het pand is in het voorjaar van 2016 opgeleverd.

 

Gerelateerde documenten