Emmaplein - Vinkenplein

In het nieuwe centrum van Bilthoven gaan gezelligheid en een gevoel van luxe hand in hand. Een deel van het centrum is al opgeknapt en geeft een goed beeld van waar het heen gaat. Samen met ontwikkelaars, ondernemers en in overleg met inwoners worden de komende jaren op een aantal belangrijke punten in het centrum nieuwe horeca, winkels en woningen gerealiseerd.

Werkzaamheden 2018

In het voorjaar zijn kabels en leidingen verlegd en is een geheel nieuw riool aangebracht. Vervolgens is het bouwterrein ingericht en zijn voor de veiligheid rondom het bouwterrein vaste bouwhekken aangebracht. De tijdelijke parkeerplaatsen zijn duidelijk aangegeven. Begin juni is Cordeel gestart met de eerste bouwwerkzaamheden bij het Vinkenplein in Bilthoven. De woningen krijgen een ondergrondse parkeerkelder. Voor deze parkeerkelder worden kelderwanden aangebracht. Dit duurt circa drie a vier weken, tot eind juni. Om zo min mogelijk last te veroorzaken voor de buurtbewoners en de winkeliers worden de wanden trillingsvrij aangebracht.

Geplande werkzaamheden augustus 2018

Vanaf half augustus staan de volgende werkzaamheden op de planning:

  • Ontgraven van bestaande bouwput. Nu de kelderwanden er staan kan er gestart worden met graafwerkzaamheden in de bouwput. Zo zal de kelder meer te zien zijn.
  • Aanbrengen van stalen stempelramen. Een stempelraam is een constructie van voornamelijk horizontale stempels. Deze zorgen ervoor dat de wanden in de kelder blijven staan.
  • Leveren van vloer wapening: In September 2018 zal er gestart worden met het vlechten van de keldervloer.

Het Vinkenplein in het centrum van Bilthoven ondergaat een transformatie. Projectontwikkelaar Synchroon realiseert de nieuwbouw van een L-vormig gebouw met nieuwe horeca en deels winkels op de begane grond, met daarboven 30 luxe (huur-)appartementen van 75 tot 120 vierkante meter. Onder het complex komt een ondergrondse parkeergarage speciaal voor de woningen. Op het opnieuw in te richten plein wordt een horecapaviljoen gerealiseerd.

Voor meer informatie: www.vinkenpleinbilthoven.nl. Als u belangstelling heeft voor een huurwoning of een commerciƫle ruimte kunt u op deze website uw interesse kenbaar maken.

De parkeerfunctie van het Vinkenplein wordt in de toekomst grotendeels opgeheven. Daarvoor in de plaats komt er een dorpsplein met terrassen en open ruimtes met veel groen. Vanuit de klankbordgroep centrumplan is een speciale werkgroep opgericht die samen met het ontwerpbureau Okra uit Utrecht en de gemeente werkt aan het plan voor de nieuwe inrichting van het plein. In de werkgroep zijn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. De klankbordgroep zal in het proces advies uitbrengen aan de gemeente. Het college zal uiteindelijk over het definitieve ontwerp een besluit nemen. Op dinsdag 20 december 2016 heeft de werkgroep de eerste plannen gepresenteerd aan een breed publiek. Het ontwerp voor het plein moet gaan aansluiten bij de bestaande gebouwen om het plein, de nieuwbouw van Synchroon en de inrichting zoals die op de Julianalaan, het Emmaplein en de Nachtegaallaan al is gerealiseerd.

De ontwikkelaar verwacht in de zomer van 2018 te starten met het de bouw van het vastgoed aan het plein. Als het nieuwe pand is opgeleverd, wordt de openbare ruimte/het plein ingericht.

Sloop voormalig ING pand

Januari 2018
Vervangen rioolStart januari 2018
Start bouw nieuw pandZomer 2018

De grootste werkzaamheden zijn gepland staan tussen mei 2018 en oktober 2019.

Tijdens de werkzaamheden zijn van de openbare ruimte niet toegankelijk en moet het verkeer omgeleid worden. Dit wordt tijdig met borden op de locatie aangegeven. Woningen en winkels blijven te allen tijde bereikbaar. De parkeerplaatsen naast het voormalige ING zijn definitief komen te vervallen.

Extra parkeerterrein op Driehoek in centrum Bilthoven

Op de onverharde, tijdelijke parkeerplaats op de zogenaamde Driehoek in het centrum van Bilthoven zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. In totaal zijn hier circa 140 parkeerplaatsen inclusief enkele plekken voor mindervaliden gerealiseerd.

Heeft u vragen of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Maarten van der Zwan van Cordeel via bilthoven@cordeel.eu.

Extra parkeerterrein op Driehoek in centrum Bilthoven

Op de onverharde, tijdelijke parkeerplaats op de zogenaamde Driehoek in het centrum van Bilthoven zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. In totaal zijn hier circa 140 parkeerplaatsen inclusief enkele plekken voor mindervaliden gerealiseerd.

Kort parkeren op de Driehoek

De parkeerplaatsen op de Driehoek zijn bedoeld voor kort parkeren. Op het Vinkenplein blijft ook tijdens de bouwwerkzaamheden een aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren beschikbaar. Voor lang parkeren kunt u terecht op de P+R  Rembrandtlaan in Bilthoven.

Tijdelijk parkeerterrein

Als onderdeel van de gehele ontwikkeling van het centrum van Bilthoven, zou op het braakliggende terrein bij het station, bebouwing (woningen en winkels) komen. Ontwikkelaars konden hier eind 2015 voorstellen voor indienen. In het voorjaar van 2017 heeft het college besloten deze ontwikkeling aan te houden omdat nog niet goed in te schatten is, wat het effect van deze ontwikkeling zal zijn op de rest van de ontwikkelingen in het centrum. Het terrein is nu als volwaardig parkeerterrein ingericht.

Gerelateerde documenten