De Kwinkelier

In de komende jaren wordt winkelcentrum De Kwinkelier getransformeerd tot een winkelgebied in dorpse stijl, dat aansluit bij de rest van het centrum van Bilthoven. Er komt een gevarieerd aanbod aan winkels, een hoog serviceniveau en mooie architectuur.
Zie ook www.dekwinkelier.nl

Het Masterplan laat zien dat de renovatie van De Kwinkelier is zes fasen is opgeknipt.

  • Fase 1 is enkele jaren geleden al gerealiseerd en betreft een deel van het zogenaamde Kronkelstraatje
  • Fase 2 is nu in uitvoering. In deze fase wordt een nieuw pand voor Anna van Toor gebouwd en is naast de vernieuwde Albert Heijn een tweede supermarkt (Lidl) gerealiseerd. De winkels aan het grote plein ondergaan een metamorfose. De bestaande parkeergarage is uitgebreid met ruim 80 parkeerplaatsen. De tweede bouwfase wordt eind 2018 opgeleverd. Lidl heeft op 12 december 2018 haar winkel feestelijk geopend. Naast deze werkzaamheden is de eigenaar bezig met het maken van een plan voor de overige delen van het winkelcentrum.
  • Fase 3 is dat deel van het Kronkelstraatje dat aansluit op de Vinkenlaan inclusief de entree. De omgevingsvergunning voor deze fase is verleend. Begin september 2018 zijn de werkzaamheden gestart. Het tweede deel van het ‘Kronkelstraatje’ wordt naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van 2019 opgeleverd. Gedurende deze periode is het Kronkelstraatje niet toegankelijk en worden bezoekers via het Uilenpad naar De Kwinkelier geleid.
  • Fase 4 is de locatie van de voormalige sporthal. Op deze locatie komen winkels met bovenwoningen aan het Verlengde Uilenpad. Hierachter aan de zijde van de Centrumkerk komen ook woningen die direct op een parkeerdek staan. Onder de woningen komen namelijk parkeerplaatsen voor de nieuw te bouwen woningen
  • Fase 5 is de sloop van het winkelblok waar nu onder andere nog Anna van Toor in is gevestigd. Op deze locatie komen nieuwe winkels. In deze nieuwbouw is ook een ingang vanuit de parkeergarage. Aan de zijde van de Sperwerlaan komt een hoger appartementengebouw met daarnaast een trap en hellingbaan als entree vanaf de Sperwerlaan
  • De laatste fase 6 zijn de panden van HEMA tot en met Kruidvat. Deze worden vernieuwd en ook de verdieping krijgt een nog nader te bepalen invulling

Voor de fasen 4, 5 en 6 heeft de eigenaar bij de gemeente een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend. In het 1e kwartaal van 2019 wordt dit ontwerp bestemmingsplan voor de inspraak ter inzage gelegd.

Tijdelijke omleiding entree parkeergarage januari 2019

Maandag 7 januari is RVB Infra gestart met de laatste fase van de herstraatwerkzaamheden aan de Kramsvogelhof in Bilthoven. Het betreft het terrein voor de parkeerkeergarage van winkelcentrum De Kwinkelier. Vanwege deze werkzaamheden geldt er vanaf 10 januari 2019 een omleidingsroute naar en vanuit de parkeergarage. Verkeer wordt vanaf de Sperwerlaan en Koperwieklaan via de Spreeuwenlaan naar de nieuwe entree van de parkeergarage geleid. Naar verwachting geldt deze tijdelijke omleidingsroute tot 17 januari 2019.

Met de afronding van de laatste werkzaamheden is het gehele voorterrein vernieuwd en zal de parkeergarage uitsluitend nog via de nieuwe entree en via het nieuwe gedeelte bereikbaar zijn. Het oude gedeelte van de parkeergarage blijft via de nieuwe entree bereikbaar en zal in een navolgende bouwfase gerenoveerd worden. In het nieuwe gedeelte is de parkeervoorziening uitgebreid met 80 gratis parkeerplaatsen.

De aannemer informeert omwonenden. Meer informatie en de omleidingsroute vindt u op www.dekwinkelier.nl
 

Op dinsdagavond 12 juni 2018 was het een drukte in de Centrumkerk waar de eigenaar een inloopavond organiseerde om zijn toekomstplannen voor De Kwinkelier te ontvouwen. In de grote kerkzaal presenteerde architect Wim de Bruin de nieuwe schetsen in een drietal doorlopende sessies. In de foyer ruimte hierachter waren de schetsen opgehangen en werden diverse vragen beantwoord.

De aanwezigen vonden dat de plannen duidelijk de ambitie aangaven van de eigenaar. Deze ambitie kon op instemming rekenen en men hoopte dat dit snel een vervolg zou krijgen.

Een aantal bewoners van de Julianalaan vonden de invulling op de plek waar voorheen de sporthal stond, te hoog. Zij hopen dat op dit onderdeel de plannen nog een aanpassing ondergaan.

Voor de fasen 4, 5 en 6 heeft de eigenaar bij de gemeente een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend. In het najaar wordt dit ontwerp bestemmingsplan voor de inspraak ter inzage gelegd.

De volgende bouwfasen zijn in voorbereiding genomen, onder andere door de ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier. Op donderdag 29 maart 2018 ondertekenden wethouder Hans Mieras en namens de eigenaar van De Kwinkelier de heer Hedde Stegenga, de overeenkomst. Deze overeenkomst regelt het proces van bestemmingsaanvraag met betrekking tot kosten, uitgangspunten en termijnen. Niet alle bouwplannen van de eigenaar waren namelijk voorzien, toen in 2010 het huidige bestemmingsplan werd vastgesteld. Diverse aanpassingen hierop zijn dus noodzakelijk en de aanvragen daartoe moeten door de gemeente worden voorbereid.

Na de ondertekening van de overeenkomst heeft de eigenaar een verzoek ingediend bij de gemeente De Bilt voor een herziening van het bestemmingsplan De Kwinkelier. Dat is nodig om de beoogde herontwikkeling ook op enkele ‘witte vlekken’ zoals het voormalige grasveldje van de gemeente mogelijk te maken.
De herziening van het huidige bestemmingsplan voor De Kwinkelier heeft betrekking op het gehele bestemmingsplangebied. Dus zowel voor het winkelcentrum met parkeergarage, de bevoorradingsroute en de Sperwerlaan, zodat het gehele gebied optimaal op elkaar kan worden afgestemd.

In het in te dienen bestemmingsplan wordt opgenomen dat op de voormalige gemeentekavel, naast de nieuwe supermarkt, ongeveer 40 woningen, 800 m² winkels en daaronder parkeren voor de woningen wordt gerealiseerd.

Na ontvangst van de bestemmingswijzigingsaanvraag vindt beoordeling door de gemeente en andere instanties plaats. Hierna wordt het voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en vindt ter inzagelegging plaats. Behandeling in de gemeenteraad vindt voorjaar 2019 plaats.

Gerelateerde documenten